Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego jest najstarszym tego typu ogrodem w Polsce, historia jego istnienia sięga roku 1783. Zajmuje powierzchnię 9, 6 ha. By odnaleźć go w pięknym mieście Kraków należy udać się na wchód od Starego Miasta, do dzielnicy II Grzegrzółki na ulicę Kopernika.

Botanika w naukach medycznych była wykładana na Uniwersytecie już od końca XVI wieku. Jednak dużym problemem okazało się to, iż uczelnia nie posiadała własnego ogrodu botanicznego. Dlatego rozpoczęto intensywne przygotowania do jego planowania i budowy. Dzięki zapisowi 5000 zł przez dr. Kazimierza Stepkowskiego, ówczesnego rektora, rozpoczęto w 1756 roku wstępne prace przygotowawcze, które sukcesem zakończyły się w 1783 roku. Ogród botaniczny znajduje się w miejscu dawnego ogrodu będącego własnością rodziny Czartoryskich, który w 1752 roku został wykupiony przez jezuitów. Jednak po rozwiązaniu zakonu przekazano go w ręce Komisji Edukacji Narodowej, która w zakresie prowadzonych wówczas prac mających na celu reformę Akademii Krakowskiej założyła w tym miejscu ogród botaniczny stanowiący naukowe i doświadczalne wsparcie dla katedry chemii i historii naturalnej.

W latach 1788 – 1792 prowadzono intensywne prace budowlane gmachu Obserwatorium Astronomicznego, które w późniejszych latach kilkukrotnie przebudowywano i ulepszano. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego systematycznie przez lata powiększano i dodawano coraz to nowsze i nowocześniejsze obiekty. Dzięki staraniom wielu osób po dziś dzień ma swój niesamowity klimat. Jest na tyle cenny i wartościowy, że w 1976 roku oficjalnie został wpisany do rejestru zabytków.

Na dzień dzisiejszy w ogrodzie zobaczyć możemy ponad 5000 pochodzących z różnych zakątków świata gatunków o odmian roślin. Jednym z najpiękniejszych i najstarszych drzew jest  Dąb Jagielloński; liczący sobie około 230 lat. Żeby jak najlepiej zapanować nad tak ogromnym obszarem ogród podzielono na kilka działów. Pierwszy z nich obejmuje kolekcję tropikalnych szklarniowych roślin.

Drugi obejmuje rośliny gruntowe, tu wyróżnić można kilka gałęzi takich jak rośliny biblijne, arboretum ( miejsce w którym zebrane są wszystkie krzewy i drzewa), systematyka roślin, biologia roślin, rośliny chronione, alpinarium (część zbudowana ze skał, ziemi i kamieni imitująca górskie środowisko naturalne), rośliny lecznicze i użytkowe, rośliny ozdobne, rośliny wodne. Obecnym dyrektorem krakowskiego Ogrodu Botanicznego jest botanik, specjalista od taksonomii i ekologi roślin – Józef Mitka. Ogród odwiedzać można od połowy kwietnia do połowy października, odpłatnie. Zebrane pieniądze przeznaczane są na bieżące wydatki związane z jego funkcjonowaniem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak prowadzić SWÓJ ogród przejdź tutaj.

Źródło obrazka: http://krakowprzewodnik.com.pl/